Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Workshop Geloven doe je in de kerk?

Naar overzicht werkvormen

Workshop met stellingen, gebeden en verwerking over geloven. Ideaal voor Startzondag.

Deze workshop is bedoeld voor jongeren in de gemeente, maar kan ook met verschillende leeftijden uitgevoerd worden.
Afhankelijk van de opzet van de startzondag, kan deze workshop worden gegeven na afloop van de kerkdienst (in een totaalprogramma met allerlei activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen), maar ook als onderdeel van een veelkleurige viering, waarin de plek van de preek wordt ingenomen door een ‘heilige chaos' waarin ieder zijns/haars weegs gaat.

DOEL
Deelnemers leren hun mening over geloven (in God) onder woorden te brengen.

VERANTWOORDING
Als we het over ‘geloof' hebben, waar gaat het dan over? Over het geloof in God of over het geloof in mensen? In onze taal is ‘geloven' geen sterk woord. Mensen zeggen:
‘Ik geloof dat het zo is.' Ze bedoelen dan dat ze het niet zeker weten. Bovendien worden de woorden ‘geloof' en ‘religie' door elkaar gebruikt. Men spreekt bijvoorbeeld over het joodse geloof of het christelijk geloof. Dat maakt het spreken over geloven niet eenvoudiger.

VOORBEREIDING
- Zorg voor een ervaren gespreksleider.
- Kopieer bijlage 1, voor iedere deelnemer 1 keer.

BENODIGDHEDEN:
- Flap-over of groot vel papier
- Stiften
- Stellingen op A4 formaat, voor iedere deelnemer1 exemplaar
- Pennen

UITVOERING
Introductie: Stel de vraag: "Waaraan denk je bij geloven?"
Schrijf op de flap-over of op een groot vel het woord ‘geloven'. Laat de deelnemers erom heen schrijven wat bij hun opkomt bij dit woord. Vraag daarna of iemand nog behoefte heeft aan verheldering of verduidelijking van wat is neergeschreven. Vermijd discussie!

Verdieping: Stellingen
Deel de stellingen uit, bijlage 1. Laat de deelnemers de stellingen waarderen met een cijfer.
5 = helemaal mee eens
4 = wat minder zou ook kunnen
3 = ik weet het niet
2 = niet helemaal mee eens
1 = totaal niet mee eens

Geef voor de beoordeling niet te veel tijd, het moet snel en associatief gebeuren. Maak groepjes van twee en laat de deelnemers aan elkaar hun  keuze verduidelijken. Daarna rapporteren ze plenair wat de ander heeft gezegd. De groepsleider kan de ‘score' eventueel bijhouden op een vel. Het zal zo vanzelf duidelijk worden dat de waardering voor de stellingen zeer verschillend is. En ook dat de manier van geloven dus persoonsgebonden is. Leg iets uit over het verschil tussen doeners en denkers, als er een verschil blijkt uit de score: de een wordt meer aangesproken door doe activiteiten, de ander meer door zekerheden en weer een ander door de ervaring en belevingsaspecten van geloven.  Conclusie: geloven is voor ieder verschillend, maar we doen het wel samen..

BIJLAGE 1: Stellingen
-
Geloven in God is geloven in mensen
- Geloven doe je in de kerk
- Geloven doe je met je handen
- Geloven is je hart aan Jezus geven
- Geloven is twijfelen
- Op school of op je werk moet je getuigend bezig zijn
- Je kunt door het zingen van liederen het beste iets van je geloof laten blijken
- Geloven kun je niet leren, je moet door God zelf aangeraakt worden
- Geloven is voor watjes
- Alles komt van God in het leven, ook ziekte en lijden
- Gelovige mensen zouden meer een hechte band moeten vormen
- Voor een gelovige manier van leven is bijbelstudie noodzakelijk
- Gelovige mensen doen veel voor de arme en eenzame mensen
- Geloven is onlogisch, want wat merk je van God?

Bijlage 2: Suggesties voor opening of afsluiting
God, sommige mensen hebben zo'n houding van: geloven is onzin; dat is nergens goed voor. En soms hebben we zelf ook dat gevoel. Want we zien dat mensen die op u vertrouwen soms nog meer rampen over zich heen krijgen dan mensen die van u niets willen weten. Geef dat we ontdekken dat het geloof in u geen garantie is dat ons niets naars overkomt, maar dat het wel steun biedt in moeilijke tijden. Dat we ons dan door uw liefde getroost voelen. En laat ons ervaren dat het geloof in u een zetje in de rug is,  om goede keuzes te maken. Dat uw visioen van een nieuwe aarde ons hoop geeft en de juiste kant op stuurt.
(G. Brokerhof - van der Waa, Zeg het maar gewoon. Gebeden voor iedereen. SGO Hoevelaken 1999, 84.)

God, soms stelt het niet veel voor, dat geloof van ons. Dan gebruiken we wel mooie woorden en hebben we wel mooie idealen maar komt er niets van terecht. Soms bent u zover weg. Dan merken we niets van u. Dan bent u bijna uit onze gedachten verdwenen. Zo leeg, zo weinigzeggend kan geloven soms zijn. Maar het wordt anders wanneer we even aangeraakt worden door u. Heel soms gebeurt dat en dan verandert alles. Dan is het alsof uw Geest door ons stroomt. Dan kunnen we bergen verzetten en dingen doen die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. We bidden u: raak ons aan.
(G. Brokerhof - van der Waa, Zeg het maar gewoon. Gebeden voor iedereen. SGO Hoevelaken 1999, 47.)

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.