Werkvormen voor
jouw jeugdwerk

Zegen deze spijze

Naar overzicht werkvormen

In gesprek over voedsel in de Bijbel en christelijke voedsel-ethiek.

De programma's vind je in het PDF document in de bijlage.

Korte beschrijving van de programma's:
In dit item gaat het om voedsel vanuit gelovig perspectief. De eerste bijeenkomst is begint (optioneel) met het proeven van 'bijzondere' hapjes. De deelnemers doen een quiz en bespreken enkele Bijbelpassages met betrekking tot voedsel. Verder schrijven ze een eigen tafelgebed.
De tweede bijeenkomst zoomt in op christelijke voedsel-ethiek. De deelnemers bespreken eerst wat ze zelf wel en niet zouden eten en waarom. In dit licht staan ze ook stil bij een Bijbelfragment. Daarna gaan de jongeren als een christelijk voedsel-ethisch panel nadenken over enkele dilemma's met betrekking tot voedsel. Tot slot formuleren ze een eigentijdse 'spijswet' voor christenen.
Dit item biedt ook suggesties voor een eigentijdse invulling van Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid (soms Oogstdienst genoemd).

Doelen van deze bijeenkomsten:
• De deelnemers denken na over een aantal Bijbelse verhalen waarin voedsel een godsdienstige betekenis krijgt.
• De deelnemers worden zich bewust van gelovige perspectieven die verbonden kunnen zijn met voedsel.
• De deelnemers wegen voor zichzelf morele dilemma's rondom voedsel af.
• Optioneel: De deelnemers zijn actief betrokken bij een eigentijdse viering in het kader van Biddag of Dankdag voor Gewas en Arbeid (Oogstdienst)

 

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.